e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Nasıl Geçilir?

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçmek için Mali Mühür veya e-İmza‘ya sahip olmanız yeterli.

Mali mühür veya e-İmzaya sahipseniz e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçiş yapmak için bize bilgi vermeniz yeterli. 10 dakika içinde canlı sisteme geçiş yaparak hemen e-Müstahsil Makbuzu oluşturabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Kimler e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçebilir?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımı yapan, vergi Usul Kanununun 235 inci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler e- Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçebilir.

e-Müstahsil Makbuzuna Geçme Zorunluluğu Var mı?

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasında Neden Özel Entegratör ile Çalışmalıyım?

 • Mali Mühür ya da e-İmza kullanmanız gerekmez.
 • Her zaman her yerden erişim – İnternet bağlantınızın olması yeterli.
 • 10 Yıl Saklama – Makbuzlarınız 10 yıl boyunca güvende.
 • Otomatik Cari Kaydı – Oluşturulan carinin otomatik olarak kaydolması.
 • Yeniden Gönderme – Aynı müşteriye makbuz gönderimini tekrarlama.
 • Esnek ve Kolay Raporlama – Kişiselleştirilebilir excel raporları oluşturabilme.
 • PDF Özelliği – Tek tek ya da toplu PDF alma özelliği.
 • Entegrasyon Yetenekleri – Kolay entegrasyon yapabilme imkanı.
 • Filtre Özellikleri – Aradığınız özellikteki makbuzlara kolay erişim.
 • İptal Seçeneği – Hatalı oluşturulan makbuzu iptal edebilme.
 • Farklı Seri Özelliği – Birden fazla seri kullanabilme.
 • Tasarım Yükleme – Makbuz görsellerini özelleştirebilme.
 • Otomatik GİB Raporlaması – Müdahaleniz gerekmez.

e-Müstahsil Makbuzu Başvuru

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olabilmek için e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluğu bulunmamaktadır.

Vergi mükellefi kişi yada kurum Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; sadece e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasını kullanabilir.

e-Müstahsil Makbuzu Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız

e-Müstahsil Makbuzu Nasıl Teslim Edilir?

487 Sıra Nolu VUK Tebliği’ne Göre

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nes Bilgi e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

Nes Bilgi Sistemlerinde düzenlenen e-Müstahsil Makbuzlarınız, Nes Bilgi’nin mali mührü ile anında imzalanır. Bu makbuzun çıktısı sistem üzerinden alınır ve ıslak imza yapılmasının ardından satıcı çiftçiye imzasının ardından teslim edilir. Sizin bu makbuzun(makbuz düzenleyenin), ayrıca çıktısını alarak saklamanıza gerek olmaz. Nes Bilgi sistemleri’nde düzenlenen makbuzlar 10 yıl boyunca saklanır ve dilediğiniz zaman makbuzlara erişebilir çıktısını alabilir, excel raporları oluşturabilir ya da mail ile gönderebilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu’ndan Önce

Makbuz düzenleyen taraf, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan malların bedeli ödendiği sırada iki nüsha makbuz hazırlanması, bu nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi, diğer nüshasının ise satıcı çiftçiye imzalatılarak alınması gerektiği ve müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshasının fatura yerine geçer belge olarak kullanıyordu.

MALİ Mühür Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Müstahsil Makbuzu kullanımı için gerekli olan Mali Mühür Sertifikasına aşağıdaki bilgiler ile elektronik olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan ve mali mühür ödemesini gerçekleştirdikten sonra, mali mührünüz ortalama 1-2 hafta içerisinde adresinize teslim edilecektir. Sonrasında dilediğiniz an canlı sisteme geçiş yapabileceksiniz. Canlı sistem geçişinizi birlikte tamamlayacağız.

 1. Mali Mühür Sertifikası için mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olacaksınız. (Formda Mali mühür seçeneklerinde Akıllı Kart Okuyucu seçilecektir)
 2. Fiyatlandırma: http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp
 3. Talep edilen ürün ve hizmete uygun bedel, Kamu SM banka hesap numarasına yatırılır.
 4. Ödeme VakıfBank Gebze Şubesi / IBAN TR 19 0001 5001 5800 7302 8234 68 numaralı TÜBİTAK-BİLGEM hesabına yapılır.
 5. Ödeme esnasında dekont açıklama alanına Başvuru Kodu yazılır. Yazmamanız durumunda, yaptığınız ödeme dikkate alınmayıp, sertifikanız üretilmeyebilir.
 6. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır.

Mali Mühür Ulaştıktan Sonra ki Süreçler Nelerdir?

Aşağıda belirtilen işlemler için NES Bilgi tarafından destek verilmektedir.

Mali mühür adresinize teslim edildikten sonra mali mührün kurulumlarının yapılarak, pin kodunun alınması ve aktivasyon işleminin yapılması gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması için herhangi bir ön başvuruya gerek olmayıp, tüm süreçler NES Bilgi tarafından tamamlanacaktır.