E-MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR?

e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu): Elektronik belge biçiminde oluşturulmuş müstahsil makbuzunu,

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak müstahsil makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ve kağıt ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

 

KİMLER E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA GEÇEBİLİR?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımı yapan, vergi Usul Kanununun 235 inci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler e- Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçebilir.

 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA NASIL GEÇİLİR?

Sadece yapmanız gereken Mali Mühür veya e-İmza temin etmek.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçmek için Mali Mühür veya e-İmza‘ya sahip olmanız yeterli.

Mali mühür veya e-İmzaya sahipseniz e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına geçiş yapmak için bize bilgi vermeniz yeterli. 10 dakika içinde canlı sisteme geçiş yaparak hemen e-Müstahsil Makbuzu oluşturabilirsiniz.

Mali Mühür başvurusu için tıklayınız

Mali Mühür Başvurusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

ÖZEL ENTEGRATÖR GÜVENCESİ İLE

NES BİLGİ VERİ TEKNOLOJİLERİ VE SAKLAMA HİZMETLERİ A.Ş. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Müstahsil Makbuzu Hizmeti vermek için onay alan ilk Özel Entegratör.

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet, e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu Projeleri’nde ki Özel Entegratör statüsü ile NES Bilgi, tecrübesini e-Müstahsil Makbuzu Projesi’ne taşıyarak bu alanda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Müstahsil Makbuzu Hizmeti vermek için onay alan ilk Özel Entegratör oldu.

e-Müstahsil Makbuzu’na geçmek ve hemen başlamak için tıklayınız 

 Özel entegratör aracılığıyla, e-Arşiv uygulamalarından olan e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Müstahsil Makbuzu Hizmeti vermek için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Başkanlıktan e-MM uygulaması için özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bize başvuru yapmanız yeterlidir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU ZORUNLU MU?

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.